Vali Echolac

Shop banner

Echolac là thượng hiệu vali du lịch được thành lập tại Tokyo vào năm 1964 bởi ông Reizo Koseki, là một phần của công ty Kodama Chemical thuộc Tập đoàn Mitsubishi – là công ty sản xuât vali nhựa ABS đầu tiền trên thế giới vào năm 1965. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển vali Echolac luôn là vali du lịch hàng hiệu cấp sang trọng thanh lịch đối với ngời dùng

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?